Näsängen kommer att bli en klassisk småstadsidyll med vackra gator och torg där människan och socialt liv står i fokus. Detta projekt blir steg två i utbyggnaden av Täljöhalvön och ligger i anslutning till Täljö Strandäng. Näsängen har planerats utifrån fotgängarnas perspektiv och kommer att erbjuda en levande småstadsmiljö med många möjligheter till opretentiöst umgänge och spontana möten. Den rika offentliga miljön blir till gagn för de boende men kommer förhoppningsvis att locka många besökare.

Även den långsiktiga hållbarheten är inarbetad i förslaget och kommer att bli en påtaglig och reell del av denna nya stadsdel. Både transportmöjligheter, service och stadslivet i övrigt har sociala, ekologiska och ekonomiska målsättningar som utgångspunkt.

En storgata med mysiga caféer, restauranger och affärer, flera torg, offentliga sjöbodar och en 100 meter lång brygga med servering planeras för att utgöra hjärtat i denna kuststad för 1.500 bostäder. Stadsdelen byggs ihop med den blivande stadskärnan i Kanalstaden och kommer med sina vindlande småstadsgator bli Åkersbergas utpost mot skärgården och havet. Omgivande naturområden, skogar och havsvikar utgör en fantastisk och unik tillgång för boende och besökare i denna stadsdel.

Stadskvaliteterna i detta förslag kommer att ge återklang långt utanför kommungränsen och miljön är det naturliga steget för utvecklande av Åkersbergas identitet som kuststad. Detaljplanen för Näsängen har varit ute på samråd, och planen förväntas antas under första kvartalet 2018. Därmed kan första inflyttning ske under 2020.

Här kan du läsa om samrådshandlingen.

Snabba fakta

ca 1500 bostäder
Butiker, service, omsorg, rekreation

Planerad byggstart: 2018