Dagis_680x406

Nu börjar de första barnen på Förskolan Växthuset!

Täljöhalvöns egna förskola i Tellusbarns regi slår upp dörrarna till våren och tar emot 60 barn till en början i en s.k. modulförskola. När förskolebyggnaden står färdig 2021 kommer den att ligga alldeles intill Täljövikens gamla kursgård på Täljö Strandäng.

Förskolan Växthuset kommer bedriva en allmän pedagogisk verksamhet med fokus på språk, skapande och rörelse. Utevistelse och natur kommer också att vara en stor del av verksamheten. Man får en stor och fin egen förskolegård, och kommer även att nyttja den omgivande gröna miljön i en dedikerad utegrupp likväl som i de tre ”vanliga” avdelningarna som kommer att finnas.

Du läser mer här och på hemsidan

Välkommen alla barn och föräldrar!

Läs mer