Nya stadsdelar tar form

Projektet vid Täljöhalvön är ett av de största utvecklingsprojekten i hela Storstockholm. Målet är att skapa nya, attraktiva stadsdelar vid Åkersbergas front mot havet, knutet till centrum, kanalen och attraktiva naturområden. Totalt handlar det om ca 7.000 bostäder, både villor, radhus och lägenheter, varav de allra flesta kommer att ha sjökontakt. Här kommer det även finnas kontor, skolor, daghem och ett rikt utbud av mötesplatser, service, butiker och möjlighet till rekreation.

Ett unikt projekt

Täljöprojektets centrala delar, Kanalstaden och Näsängen, kommer att bilda en ny stadskärna i regionen där de boende samsas med arbetsplatser, kultur, butiker, restauranger, caféer och serviceutbud. Dessa nya stadsdelar i Åkersberga kommer att vara attraktiva för både boende och besökare, bland annat för att det lagts ett större fokus på de offentliga platserna än vad som är brukligt i nya projekt. Platser med möjlighet till spontant socialt liv.

Här kommer många människor att erbjudas en fantastisk stadsmiljö med natur och hav, småstadsliv, strandpromenad och brygga inpå knuten, utan att behöva avstå servicen som en större stad erbjuder. Närheten till centrala Åkersberga har redan idag ett gott utbud av service och butiker. Det nya kommersiella navet länkas ihop med Åkersbergas befintliga centrum och bildar på sikt en sammanhängande attraktiv stadskärna. Dessutom är det bara 30 minuters pendelavstånd till Stockholm.

Trädgårdsstaden

Tanken med projektet på Täljöhalvön är att skapa en äkta småstad där fokus ligger på ”mellanrummen”, dvs utrymmet mellan hus och byggnader, de sociala ytorna. Området har inte bara planerats utifrån de framtida boende utan även besökarna. De bidrar till att ge platsen den levande småstadskänsla vi är ute efter. Den kommande storgatan med butiker och caféer genom området kommer öka attraktionen och locka hitresande.

För de framtida boende integreras naturen i bebyggelsen. Flera av bostäderna kommer omslutas av omkringliggande natur som tillåts komma nära för att skapa en naturpark. Trädgårdar, parker och grönområden blir tongivande för området, både enskilda och gemensamma. Naturstigar, promenadstråk och cykelvägar kommer inte bara göra det lätt att röra sig mellan områdena utan även ge folk möjlighet att alltid vara nära naturen.

Täljö Strandäng, Näsängen och Kanalstaden blir tillsammans ett unikt område med plats för umgänge, modernt boende och skön natur.

En riktig småstad

Vad definierar en stad? Man skulle kort kunna beskriva det som en självständig enhet med handel, kommunikation och mänskliga möten. Enligt stadsplanerare Peter Elmlund är stadsdelarna på Täljöhalvön den första riktiga staden som byggs på länge i Sverige, för det här är mer än ”bara” bostadsområden.

Det som förenar Täljö Strandäng, Näsängen och Kanalstaden, förutom att de sammanlänkas vid havet i Österåker, är att stadsdelarna är planerade utifrån att locka besökare. Utan dem kan inte handel, restauranger och caféer, som ju är en nödvändig del av staden, bli lönsamma. En attraktiv affärsgata med butiker, caféer och service är en av lösningarna. Att göra vattnet tillgängligt för alla är en annan. Här kan utflyktssugna besökare bada, fiska och lägga i kajaken vid strandkanten, vilket är en ovanlig lyx i Stockholmsområdet. Och hit tar man sig enkelt med bil, tåg, båt eller buss bara 30 minuter från stan.

Planerat för charm

Hur skapar man trivsamhet och liv i ett nybyggt bostadsområde? Det vet våra stadsplanerare och arkitekter. Ett knep är att bygga smalare gator. På så sätt kommer husen närmare och de gående får en känsla för varandra trots att de är på varsin sida av vägen. Det ger helt enkelt en intimare känsla.

Fönsterpartierna på byggnaderna kommer att bli lägre än normalt så att det skapas en kontakt med livet utanför och på det sättet levandegöra boendemiljön samtidigt som det ger en trygghetskänsla. En gemensam bastu, pir med restaurang, flera torg, lekplatser och inbjudande sittplatser kommer också att bidra till möten och spontant umgänge för både boende och besökare. Våra arkitekter har dessutom låtit områdets äldreboende få en förskola i bottenvåningen – ett fantastiskt sätt att låta olika generationer interagera med varandra. Allt i projektet på Täljöhalvön är noga genomtänkt för att skapa en levande skärgårdsstad med personliga möten i fokus.

Dock_water